Non-Formal Education Methodologies

Non- formal education methodologies

This last phase is conceived as a “reflection phase” to ensure all the practices carried out within this framework can be useful and fruitful. The scope is to analyze and assess the non-formal education methodologies applied in previous phases, test their adaptation and transferability to be applied to other target groups. This test will be done through inter-generational workshops carried out locally with the target youth. A hybrid virtual/in person symposium will also be organized to actively bring together the partner’s experiences on this subject and to contextualize those experiences.

Metodoloxías de educación non formal

Esta última fase concíbese como unha “fase de reflexión” para garantir que todas as prácticas realizadas neste marco poidan ser útiles e fructíferas. O obxectivo é analizar e valorar as metodoloxías de educación non formal aplicadas en fases anteriores, comprobar a súa adaptación e transferibilidade para ser aplicadas a outros colectivos destinatarios. Esta proba realizarase a través de obradoiros interxeracionais realizados localmente coa mocidade destinataria. Tamén se organizará un simposio híbrido virtual/presencial para reunir activamente as experiencias do socio sobre este tema e contextualizar esas experiencias.