Networking From The Margins

 
1. Generating networks
We propose a deep research on creative organizations and individuals that are based in remote areas and also interested in generating community beyond their territories.
We will create a database, converging in an interactive map, that would be accessible from the online platform.
 
2. Facendo Rede.
Propoñemos unha investigación profunda sobre organizacións creativas e individuos que se basean enzonas remotas e tamén interesadas en xerar comunidade máis aló dos seus territorios.
Imos crear unha base de datos, converxendo nun mapa interactivo, que sería accesible desde o plataforma en liña.